گوسفند-نژاد-افشاری

گوسفند نژاد افشاری

گوسفند نژاد افشاری به عنوان یکی از بهترین گوسفندان ایرانی که حتی به سایر کشور های همسایه نیز صادر می شود. قیمت گوسفند نژاد افشاری برای قربانی کردن و کشتار می تواند به نسبت بازدهی گوشتی بالایی که دارد بسیار مناسب باشد. جمعیت بالای این نژاد در سطح کشور و حتی سایر مناطق همسایه ایران …

گوسفند نژاد افشاری ادامه »