مرغ و خروس محلی

قیمت خروس زنده محلی سیاه برای قربانی و دفع بلا سال 1401

قیمت خروس زنده محلی برای قربانی کردن و دفع بلا با نرخ موجود برای مرغ و خروس مصرفی بسیار متفاوت می باشد. شاید برخی از افراد بر ای باور باشند که قیمت مصوب برای مرغ و خروس هایی که برای استفاده گوشتی کاربرد دارند، با قیمت روز خروس زنده برای قربانی یکسان باشد. در این …

قیمت خروس زنده محلی سیاه برای قربانی و دفع بلا سال 1401 ادامه »