روز: 30 فروردین 1401

گوسفند زنده

قیمت گوسفند زنده در بازار تهران و کرج

قیمت گوسفند زنده در بازار تهران و کرج در سال 1401 و 1400 دارای نوسانات زیادی بوده است. عوامل مختلفی که در بازار دام و طیور تاثیر داشته اند، سبب بروز تغییرات روزانه در قیمت گذاری شده اند. با توجه به اینکه مهمترین عامل در خرید انواع دام همچون خرید گوسفند زنده، قیمت گذاری آن …

قیمت گوسفند زنده در بازار تهران و کرج ادامه »

قیمت گاو و گوساله زنده

قیمت گاو و گوساله زنده در بازار تهران و کرج

قیمت گوساله زنده در بازار تهران و کرج و حتی شهر های دیگر نظیر مشهد، قم، شیراز، تبریز و … اهمیت زیادی دارد. زیرا اغلب خانوار های ایرانی در صورت مصرف گوشت قرمز، گوشت گوساله را بهتر از سایر گوشت های قرمز همچون گوسفند و … می دانند. بنابراین نسبت به خرید این نوع گوشت …

قیمت گاو و گوساله زنده در بازار تهران و کرج ادامه »